Polityka prywatności

 1. Definicje:
  • Administrator– oznacza Matejek Sp. z o. o. z siedzibą na ul. Szlak 77/ 134 , 31-153 Kraków, NIP: 675-131-47-65,
  • Cookies– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej www.zaciszekordiana.pl.
  • Cookiessesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Cookiesstałe” to pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • Polityka – niniejsza polityka prywatności.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Reklama kontekstowa – kierowanie do Użytkowników reklam, które nawiązują do kontekstu przeglądanych wcześniej stron – nie są spersonalizowane.
  • Reklama behawioralna – reklama, która na podstawie zebranych informacji, które użytkownik pozostawił na stronie www, jest wyświetlana i dopasowana do danego użytkownika.
  • Strona www – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi stronę internetową www.zaciszekordiana.pl
  • Urządzenie– oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej.
  • Użytkownik– oznacza podmiot korzystający ze strony www. zaciszekordiana.pl, formularzy kontaktowych, odwiedza profile Administratora.
 2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze strony zaciszekordiana.pl
  • W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony zaciszekordiana.pl Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na stronie www.zaciszekordiana.pl. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze strony www. zaciszekordiana.pl przez Użytkownika.
 3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzanie danych na stronie www.zaciszekordiana.pl
  • Dane osobowe Użytkowników strony www. zaciszekordiana.pl (adres IP/identyfikatory/informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies) są przez nas przetwarzane:
   • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści Użytkownikom strony zaciszekordiana.pl, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analizy aktywności użytkownika na stronie www. zaciszekordiana.pl;
   • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
   • w celach marketingowych prowadzonych przez nas oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „Marketing”.
 1. Formularze kontaktowe
  • Umożliwiamy Użytkownikom strony zaciszekordiana.pl kontaktowanie się z nim poprzez elektroniczne formularze kontaktowe. Jednak, przy wypełnianiu ww. formularza niezbędne jest podanie niektórych danych osobowych, by uzyskać odpowiedź na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie przez Panią/Pana danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane do rejestracji i obsługi danego zapytania. Niepodanie danych osobowych obowiązkowych, może skutkować brakiem obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  • Przetwarzanie danych osobowych
   • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
 1. Marketing
  • Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, by móc realizować działania marketingowe:
   • Wyświetlanie reklamy kontekstowej – niedopasowanej do preferencji użytkownika
   • Wyświetlanie reklamy behawioralnej – dopasowanej do preferencji użytkownika
  • W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Przetwarzamy również dane osób, które wypełniają formularze kontaktowa, ponieważ jest to niezbędne dla celów rezerwacyjnych oraz przesyłania ofert – niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 2. Portale społecznościowe
  • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Google +). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 3. Pliki cookies
  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią zbiór danych informatycznych, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony zaciszekordiana.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych www. zaciszekordiana.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony www. zaciszekordiana.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest procesor strony www.zaciszekordiana.pl.

Wśród plików cookies można wyróżnić te, które są niezbędne do funkcjonowania strony www. zaciszekordiana.pl:

 • utrzymanie sesji Użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji Użytkownika;
 • monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania ze strony www.zaciszekordiana.pl, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • zapamiętanie wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
 • przywrócenie sesji Użytkownika,
 • sprawdzenie, czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo,

Korzystamy też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisów internetowych (oraz jakich informacji o naszych usługach poszukują), które są powiązane z naszą stroną www i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów i usług.

Wśród tych podmiotów w dniu sporządzenia niniejszego dokumentu, zaliczamy Google Analytics.

 1. Uprawnienia Użytkownika
  • Użytkownikom strony www. zaciszekordiana.pl i wszystkim, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:
   • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych;
   • Prawo uzyskania kopii danych;
   • Prawo do sprostowania;
   • Prawo do usunięcia danych;
   • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
   • Prawo do przenoszenia danych;
   • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
   • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;
   • Prawo wycofania zgody;
   • Prawo do skargi;
  • Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
   • Drogą pisemną na adres: ul. Jerozolimska 2/LU1, 30-555 Kraków
  • Drogą e-mailową na adres: biuro@matejek.pl
  • Wniosek powinien precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, a w szczególności:
   • Z jakiego uprawnienia korzysta osoba, która składa wniosek,
   • Jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie,
   • Jakich celów przetwarzania żądanie dotyczy.
  • Jeżeli nie będziemy w stanie udzielić treści żądania lub poprawnie nie będziemy mogli zidentyfikować osoby składającej wniosek (w oparciu o dokonane zgłoszenie), zwrócimy się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
  • Odpowiedź udzielana będzie na adres, z którego został wysłany wniosek (zarówno jeśli chodzi o pocztę tradycyjną i elektroniczną).
 2. Odbiorcy danych
  • Zbieramy informacje dotyczące korzystania ze stron www przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Takie informacje służą na przykład do diagnozy problemów z serwerem, czy analizy danych demograficznych.
  • W przypadku zgody Pani/Pana podawane dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom.
  • Musimy poinformować jednocześnie Panią/Pana o fakcie, iż możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Użytkownika strony zaciszekordiana.pl – oczywiście zgodnie z istniejącymi przepisami prawnymi- na żądanie do tego uprawnionych organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 3. Bezpieczeństwo danych osobowych
  • Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  • Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 4. Dane kontaktowe
  • Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@matejek.pl oraz pod adresem: ul. Jerozolimska 2/LU1, 30-555 Kraków